“Het onafhankelijkheidsreferendum is duidelijk een door het volk gedragen staatszaak, dat blijkt uit alle polls”, benadrukt Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck. “De ervaring leert ook dat het inhoudelijke debat tot in het kleinste Catalaanse dorp gevoerd zal worden en op 1 oktober zal uitmonden in een uniek feest van de democratie.”

Belangrijke testcase

Dat neemt niet weg dat Puigdemont zich bij de bekendmaking van het nieuws ook rechtstreeks tot de internationale gemeenschap richtte, op zoek naar de broodnodige steun. “Dit referendum is dan ook een belangrijke testcase voor de verschillende democratieën in Europa, waaruit zal blijken of zij het recht op zelfbeschikking effectief respecteren. Ook Spanje én de Europese Unie zelf moeten de uitslag ervan aanvaarden”, vindt Europarlementslid Mark Demesmaeker.

Europees draaiboek

Kamerlid Peter Luykx beschouwt de beslissing van de Catalaanse regering als een duidelijk appel aan de Spaanse regering: “Een dialoog op basis van gelijkwaardigheid tussen beiden vond nooit plaats. Madrid beroept zich liever op gerechtelijke uitspraken om onderlinge politieke geschillen op te lossen of op brutale dreigementen om het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven te ontmoedigen. Dat heeft echter net het omgekeerde effect gehad.”

Ook voor andere volkeren die een eigen staat wensen, kan dit referendum grote gevolgen met zich meedragen. Daarom moet Europa werk maken van een realistisch draaiboek voor de mogelijke toetreding van een nieuwe lidstaat. “De toekomst van Catalonië ligt hoe dan ook in Europa, binnen of buiten Spanje”, besluit Demesmaeker.