Demesmaeker (N-VA) onderneemt actie om het leven van VUB professor te redden

Door Mark Demesmaeker op 22 december 2017

In een dringende brief vraagt Mark Demesmaeker (N-VA) aan Hoge Vertegenwoordiger Mogherini om er bij de Iraanse overheid op aan te dringen de executie van Dr. Ahmadreza Djalali niet uit te voeren. Het initiatief van Mark Demesmaeker vond bijklank in het Europees Parlement en tientallen collega’s uit verschillende politieke groepen en lidstaten besloten de brief mee te ondertekenen.

 

Demesmaeker (N-VA): “In deze brief vragen wij de HV met aandrang de druk op Iran te verhogen en er alles aan te doen om de terechtstelling van Dr. Ahmadreza Djalali te voorkomen. Het verloop en het resultaat van zijn proces is ronduit beschamend. Als Unie is het onze plicht om het op te nemen voor Ahmadreza.”

 

Dr. Ahmadreza Djalali is een 45-jarige echtgenoot en vader van twee. Hij heeft een Iraans-Zweedse achtergrond en is onderzoeker in de spoedgeneeskunde. In die hoedanigheid gaf hij ook regelmatig les aan de Vrije Universiteit Brussel. Toen Ahmadreza in april 2016 tijdelijk in Iran verbleef werd hij onverwachts opgepakt door de Iraanse geheime dienst op verdenking van spionage. De berichten over het verloop van zijn proces zijn kortweg afschuwelijk. Isolement, langdurige opsluiting, psychologische druk en gedwongen bekentenissen zijn maar enkele van de gruwelijkheden waar Ahmadreza het slachtoffer van werd. Deze lijdensweg resulteerde op 21 oktober 2017 in zijn terdoodveroordeling. Nadat het Iraanse gerecht door middel van een aantal listige kunstgrepen Ahmadreza het recht tot hoger beroep had ontzegd, werd zijn straf op 9 december bevestigd door het Hooggerechtshof.

 

Demesmaeker (N-VA): “Het is vijf voor twaalf voor Dr. Ahmadreza Djalali. De uitspraak van het Hooggerechtshof maakt zijn executie elk ogenblik uitvoerbaar. Daarom vragen wij de Hoge Vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk de nodige stappen te zetten.”

 

Demesmaeker zou ook graag van de gelegenheid gebruikmaken om de algemene mensenrechtensituatie in Iran aan te klagen. “Sinds het bereiken van het nucleair akkoord is er een duidelijke toenadering tussen Iran en het Westen. Maar hoe serieus is die handreiking als het Iraanse regime zijn internationale mensenrechtenverplichtingen niet wilt nakomen? Het nucleaire akkoord mag geen vrijgeleide zijn voor Iran om mensenrechten met voeten te treden. Integendeel, een van de voorwaarden om het te laten slagen is net het respecteren van die mensenrechten. Het wordt tijd dat Roehani dat inziet.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is