Circulaire kunststoffeneconomie

Volgens Europarlementslid Demesmaeker is de manier waarop we vandaag plastic produceren en gebruiken onhoudbaar. “Jarenlang hebben we in Europa ons plasticafvalprobleem gemakshalve uitbesteed. Dat kunnen we ons niet langer permitteren. Hopelijk biedt het recente Chinese verbod op de import van plastic afval het momentum om voluit te gaan voor een circulaire kunststoffeneconomie”, zegt Mark Demesmaeker.

Euro’s in de keten houden

Europa moet dus beter en meer recycleren. “We recycleren veel te weinig en laten zo enorme kansen liggen voor een verminderde CO2-uitstoot. Euro’s lekken letterlijk weg uit onze economie in plaats van de waarde in de keten te houden. Daarom pleit ik voor de prioritaire uitvoering van de nieuwe Europese afvalregels. Bovendien moeten alle plastic verpakkingen ten laatste tegen 2030 kosteneffectief recycleerbaar of herbruikbaar zijn”, pleit Europarlementslid Demesmaeker.

Afval voorkomen

Hij wijst ook op het belang van preventie. “Recyclage alleen is onvoldoende. Plastic afval voorkomen blijft cruciaal. We hebben nood aan slimme maatregelen rond wegwerpplastic, een verbod of beperking op microplastics en een doordacht gebruik van bio-plastics. Maar om het tij écht te doen keren, moeten alle spelers hun verantwoordelijkheid opnemen” besluit Mark Demesmaeker.