Europa moet illegale handel in dieren en planten aan banden leggen

Door Mark Demesmaeker op 24 november 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu
Europa moet illegale handel in dieren en planten aan banden leggen

Het Europees Parlement roept in een duidelijke resolutie de EU-lidstaten op om de illegale handel in wilde dieren en planten fors aan te pakken. Europarlementslid Mark Demesmaeker schreef mee aan deze oproep: “Een schrikbarend aantal olifanten, tijgers, neushoorns en andere wilde diersoorten wordt gedood voor gadgets en souvenirs, zogeheten geneesmiddelen of nutteloze modeaccessoires. Gewetenloze stropers en handelaars zetten voor grof geld de natuur in de uitverkoop. Daar moeten we met zijn allen een einde aan maken. In het belang van onze natuur, maar ook voor onze eigen veiligheid. Want illegale handel in wilde dieren en planten is vandaag een van de belangrijkste vormen van georganiseerde misdaad ter wereld.”

“We hebben het hier over een handel die jaarlijks miljarden euro’s in handen van criminele organisaties brengt, die gelinkt is aan drugs- en wapenhandel en waarmee milities en terroristische groeperingen worden gefinancierd: praktijken die niet alleen dodelijk zijn voor heel wat beschermde soorten, maar die ook leiden tot onveiligheid en instabiliteit in bijvoorbeeld Centraal-Afrika”, verduidelijkt Demesmaeker. “Dat wordt ook expliciet erkend door de VN-Veiligheidsraad. Overigens neemt die criminele handel nog steeds spectaculair toe.”

EU is afzetmarkt én draaischijf

De resolutie vraagt aan de EU-lidstaten om het Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten tegen 2020 volledig uit te voeren. Dat Actieplan schuift drie prioriteiten naar voren: illegale handel voorkomen, de bestaande wetgeving beter handhaven en globale samenwerking versterken. “Europa is ontegensprekelijk betrokken partij, niet alleen als afzetmarkt voor producten afkomstig van illegale handel, maar ook als draaischijf voor die handel richting bijvoorbeeld Azië”, geeft Demesmaeker tot besluit nog mee.

Lees hier welke voorstellen van Mark Demesmaeker precies werden aangenomen voor de resolutie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is