Tien wegwerpproducten

De focus ligt op de tien meest gevonden wegwerpproducten op de Europese stranden. “Een aantal plastic wegwerpproducten waarvoor nu al duurzame en betaalbare alternatieven voorhanden zijn, wordt verboden. Voor andere producten stelt Europa een waaier aan maatregelen voorop, zoals een verminderd gebruik, een verbeterd productontwerp en etikettering en meer bewustwordingsacties. Zo moeten de lidstaten de consumptie van plastic drankbekers voor eenmalig gebruik en van voedselcontainers met 25 procent te verminderen tegen 2025”, verduidelijkt Europarlementslid Demesmaeker.

Producenten betalen mee

Essentieel is dat producenten voortaan meebetalen voor de opruiming van zwerfvuil. Mark Demesmaeker legt uit: “Ontegensprekelijk een belangrijke stap vooruit. In Vlaanderen dragen producenten al bij in de strijd tegen zwerfvuil, bijvoorbeeld via de bewustwordingsacties van Mooimakers. Maar het Europese voorstel gaat verder. Het rapport erkent ook dat producenten met marketing een belangrijke hefboom in handen hebben om duurzame en circulaire productie- en consumptiemodellen te promoten. Uiteraard blijft de strijd tegen zwerfafval een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft ook de consument een belangrijke rol te spelen.”

Drankflessen en sigarettenpeuken

Een andere blikvanger is dat lidstaten tegen 2025 90 procent van de plastic drankflessen voor eenmalig gebruik apart moeten inzamelen. “Ambitieus, maar haalbaar. Belangrijk is ook dat plastic drankflessen 35 procent gerecycleerd plastic moeten bevatten tegen 2025. Vlaanderen legt de lat overigens al op 50 procent. Ook met sigarettenpeuken wil het Europees Parlement resoluut de strijd aanbinden door producenten te laten meebetalen voor de opruimkosten en met ambitieuze reductiedoelstellingen voor plastic sigarettenfilters ", besluit Mark Demesmaeker, die erop hamert dat alles begint bij een goede uitvoering van de afvalwetgeving.

Mark Demesmaeker gaf zelf het goede voorbeeld en hielp zwerfafval opruimen in Straatsburg.