Europa toont eindelijk groene geloofwaardigheid

Door Mark Demesmaeker op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu
Europa toont eindelijk groene geloofwaardigheid

De Europese Commissie heeft zich uitgesproken voor het behoud van de Europese natuurregels. Ze volgt daarmee de aanbevelingen van Europarlementslid Mark Demesmaeker, die opgelucht reageert: “De Commissie is dan toch gezwicht voor de parlementaire en publieke druk. Een belangrijke overwinning voor onze biodiversiteit.”

Concreet gaat het om het behoud van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waarin de Europese Unie aangeeft welke soorten en welke typen natuurgebieden beschermd moeten worden door haar lidstaten. “De Europese Commissie talmde lange tijd met de controle op de efficiëntie van die regels. En dat zorgde voor heel wat onzekerheid”, aldus Demesmaeker. “Niet alleen bij natuurorganisaties, maar ook bij de bevolking. Daarom tekenden meer dan een half miljoen burgers uit heel Europa een petitie om de bestaande natuurregels te behouden. Ook verschillende lidstaten, waaronder België, pleitten eind vorig jaar al daarvoor. In feite is het onbegrijpelijk dat de Commissie nu pas heeft beslist heeft over het lot van de natuurregels.”

Niets mis met huidige natuurregels

Demesmaeker is wel tevreden over de conclusies die de Commissie heeft getrokken: “In feite is het bijna een kopie van mijn parlementair rapport over biodiversiteit, dat eerder al door het Europees Parlement is goedgekeurd. De Commissie pleit vooral voor een betere implementatie van de huidige regels, wat erop wijst dat die effectief ‘klaar voor gebruik' zijn. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waartoe onder meer het Hallerbos en de Kalmthoutse Heide behoren.”

De Commissie stelt binnenkort een actieplan voor om tot een betere implementatie van de natuurregels te komen, in samenwerking met de lidstaten. “Het huiswerk van de Commissie duurde te lang, maar het resultaat oogt alvast mooi”, besluit Demesmaeker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is