Europese natuurverenigingen danken Mark Demesmaeker

Door Mark Demesmaeker op 20 december 2016

De Europese natuurverenigingen BirdLife Europe, EEB en WWF hebben Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) en zijn medewerkers in een persoonlijke brief bedankt voor de sleutelrol die zij dit jaar in het Europees parlement speelden om de natuurrichtlijnen te redden.

De Europese Commissie besliste begin deze maand na een lang evaluatieproces om de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn te behouden. Ze wil ook een actieplan opstellen om de implementatie van deze belangrijke Europese wetgeving te versterken. In februari had het Europees parlement een rapport van Mark Demesmaeker goedgekeurd waarin precies het behoud van de richtlijnen en een betere uitvoering werden gevraagd. De grote meerderheid die Mark Demesmaeker in het parlement wist te verzamelen, heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het redden van de natuurrichtlijnen.

Mark Demesmaeker is blij met de erkenning van de Europese natuurverenigingen: "Het is een bevestiging dat mijn engagement voor de versterking van de biodiversiteit in de EU resultaten oplevert en het is tevens een aansporing om er verder voor te ijveren, samen met alle natuurbewuste burgers en verenigingen. Ik blijf de verdere initiatieven van de Europese Commissie en de lidstaten nauwlettend opvolgen!"

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is