Gebruik aan banden leggen

Het Europees Parlement wil het gebruik van glyfosaat aan banden leggen bij zowel individuele personen als professionele bedrijven. Voor de landbouwsector vraagt het Parlement wel een overgangsperiode van vijf jaar, tot 2022. “Het professionele gebruik van glyfosaat beperken tot die situaties waarvoor vandaag nog geen alternatieven voorhanden zijn, is evident”, stelt Demesmaeker. “Lidstaten maken nog steeds te weinig gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding.”

Het Europarlementslid pleit bovendien voor bijkomend onderzoek, waarbij ook de mengsels waarin de stof voorkomt geanalyseerd worden. Enkel objectieve wetenschap kan immers de onzekerheid ophelderen.