Groen licht voor lagere CO2- uitstoot luchtvaart!

Door Mark Demesmaeker op 12 december 2017

De luchtvaartsector is goed voor ruim 2% van de globale CO2-uitstoot, vergelijkbaar met de totale uitstoot van een land als Duitsland. De uitstoot neemt bovendien toe. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, moeten alle sectoren inspanningen leveren, ook de luchtvaartsector.

Vluchten binnen Europa vallen sinds 2012 onder het Europese Emissiehandelssysteem. Voor internationale vluchten geldt echter nog steeds een uitzondering op deze regel.

Met de voorliggende tekst verlengen we deze uitzondering een allerlaatste keer. Zo geven we het globale ICAO-akkoord alle kansen op slagen. Maar we schrijven geen blanco cheque uit! Dankzij de duidelijke einddatum voor de uitzondering voor internationale vluchten, houden we de druk op de ketel van ICAO en een stok achter de deur.

Ik wil collega Julie Girling van harte feliciteren met haar doordachte aanpak. De N-VA delegatie zal het akkoord voluit steunen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is