Halle bijenvriendelijke stad!

Door Mark Demesmaeker op 3 juni 2020

Het is de week van de bij! Als bestuivers zijn bijen een onmisbare schakel in de natuur. En ze zijn een indicator voor ons leefmilieu. Dat hun populaties overal achteruit gaan is geen goed teken. De oorzaken van die bijensterfte zijn: varroamijt, minder voedsel en pesticideresidu's. Wij kunnen een halt toeroepen aan de achteruitgang van de bijenpopulatie in Vlaanderen. Met veel -grote en kleine- tuinen, met aandacht voor bijen in openbaar groen, met inplannen van bedrijfsgroen, maken we samen een bijenvriendelijk landschap.

Er zijn in mijn eigen stad Halle goede en minder goede voorbeelden. Vaak zie je bijvoorbeeld grote vakken geschoren Lonicera nitida. Snelgroeiend en dicht. Op zich een goede bijenplant, maar zo strak geschoren dat ie nooit bloeit en waardeloos is voor bijen en andere bestuivers. Dat kan en moet eigenlijk beter. Gelukkig zijn er in mijn stad betere voorbeelden te vinden die navolging verdienen, zoals 

-wilde bloemenweides en bijenhotels

-tegeltuintjes en gevelbegroeiingen

-ecologisch beheerde oevers en bermen

-extensief beheerde parken

-bloemrijke bosranden

Meer van dat! 

De week van de bij loopt tot 7 juni 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is