Halse N-VA stempel in het Vlaams regeerakkoord

Door Mark Demesmaeker op 2 oktober 2019

3,1 miljoen euro extra voor Halle, een oplossing voor de A8 en een Nationaal Park in de steigers…!
Financiële ademruimte…

Het nieuwe Vlaams regeerakkoord voorziet 3,1 miljoen euro extra middelen voor Halle. Vlaanderen neemt immers de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ (1) van de steden en gemeenten over en geeft hen extra budget omwille van hun open ruimte. Voor Halle gaat het respectievelijk om 1,4 miljoen en 1,7 miljoen euro. De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden.

Senator en gemeenteraadslid Mark Demesmaeker: “De pensioenfactuur van de ambtenaren is voor de gemeenten vandaag een bijzonder zware dobber. Door de vergrijzing van het statutaire ambtenarenkorps wordt die problematiek alleen maar groter. De Vlaamse regering gooit de steden en gemeenten nu een zeer welgekomen reddingsboei. Ook voor Halle is dit een grote steun. Daar ben ik zelf, als Hals gemeenteraadslid, uiteraard zeer blij om. De bijkomende budgetten moeten wel geïnvesteerd worden in zaken die de stad écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en kwaliteitsvolle groene ruimte.”

Ook nog belangrijk voor de hele Vlaamse Rand: in de regeringsonderhandelingen werd ook nog eens 4 miljoen euro per jaar uit de brand gesleept voor een nieuw Vlaamse Randfonds.

A8 prioritair…

Een ander positief verhaal is dat van A8. De omvorming tot een autosnelweg, met een gedeeltelijke ondertunneling en dus wegwerking van de gevaarlijke kruispunten, wordt eindelijk gerealiseerd. Na jarenlang touwtrekken, studeren en plannen maken, kwam minister Ben Weyts met een haalbare en betaalbare oplossing, de nieuwe Vlaamse regering engageert zich nu voor de uitvoering. Senator Mark Demesmaeker: “We hadden hier herhaaldelijk sterk op aangedrongen. Het resultaat is dat de A8 als groot prioritair project staat ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord. We verwachten van het stadsbestuur dat het nu constructief meewerkt om de Hallenaren te verlossen van deze aanslepende problematiek. Wij volgen dit nauwlettend mee op.”

Nationaal Park…

Onder het motto ‘Vlaamse natuur moet in Europese Championsleague spelen’, lanceerde N-VA in de lente ook haar pleidooi voor de oprichting van bijkomende Nationale Parken in Vlaanderen, met in onze provincie een Nationaal Park Brabantse Wouden… van ons Hallerbos tot het Meerdalwoud (2). Senator Mark Demesmaeker: “Ons opzet is om de aanwezige natuurkernen in dit gebied verder uit te bouwen, in te richten, onderling te verbinden en toegankelijk te maken. Ik heb er persoonlijk hard op aangedrongen dat Vlaanderen hier de volgende bestuursperiode werk van maakt. Ik ben dan ook bijzonder gelukkig dat het kader voor dit idee is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Halle moet hier volop mee zijn schouders onder zetten.”

https://www.markdemesmaeker.be/nieuws/n-va-vlaamse-natuur-moet-in-europe...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is