Handel met de EU en mensenrechten gaan hand in hand, Kazachstan!

Door Mark Demesmaeker op 14 maart 2019

Het Europees Parlement snijdt de mensenrechtenschendingen in Kazachstan terecht aan. Sinds 2015 heeft de EU een versterkt samenwerkingsakkoord me het land.  Respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten maakt daar een fundamenteel onderdeel van. Toch word ik als Europees Parlementslid te pas en te onpas geconfronteerd met getuigenissen van Kazachse burgers die beknot worden in hun fundamentele rechten. Dit gebeurt op tal van manieren, maar die niet altijd zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Intimidatie, juridische pesterijen, foltering, onwillekeurige arrestatie en preventieve opsluiting. Het vrije leven wordt beknot. Om het regime van president Nazarbayev te beschermen, en in weerwil van de internationale verplichtingen waartoe Kazachstan zich verbonden heeft.

Ik noem nadrukkelijk de namen politieke gevangenen: Maks Bokayev, Iskander Yerimbetov, Mukhtar Dzhakishev, ze worden het zwijgen opgelegd.

Het Europees Parlement is eveneens slachtoffer. Activisten die in september vorig jaar hun bezorgdheden wilden meedelen aan een bezoekende AFET-delegatie van het Europees Parlement werden vakkundig afgeschermd en monddood gemaakt door Kazachse autoriteiten. De strafwetbepalingen zijn intussen zo ruim opgesteld dat het een koud kunstje is geworden om tegenstanders een toontje lager te doen zingen. Het is een ‘klassieke truc’ die we in meerdere onvrije samenlevingen zien terugkeren.

Ik vraag aan de Commissie om niet alleen oog te hebben voor de - ontegensprekelijk interessante - zakelijke en economische banden met Kazachstan, maar vooral in de gesprekken met Kazachstan aan te dringen op respect voor de fundamentele waarden die wij in Europa hoog achten.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is