Internationale Dag van de Mensenrechten: mensenrechten zwaar onder druk

Door Mark Demesmaeker op 10 december 2014

Vandaag, op de Internationale Dag van de Mensenrechten, kijkt Europees parlementslid voor de N-VA, Mark Demesmaeker, terug op een dramatisch jaar.  Universele mensenrechten staan meer dan ooit onder druk. De Verklaring van de Rechten van de Mens, vandaag exact 52 jaar oud, blijft brandend actueel.  Ook voor de commissie mensenrechten van het Europees Parlement, waar Demesmaeker in zetelt, ligt er heel wat werk op de plank. De N-VA-politicus geeft alvast het voorbeeld en stuurt op deze Internationale Dag van de Mensenrechten elk uur een tweet over een specifiek mensenrechtenprobleem uit.

 

Mark Demesmaeker houdt een naar gevoel over bij de lange reeks van brutale mensenrechtenschendingen die het afgelopen jaar werden begaan. "2014 is voor mij een nieuw dieptepunt in de naleving van de mensenrechten. De ongeziene brutaliteit door IS of door strijdende partijen in Oost-Oekraïne maken me echt ziek. In Oekraïne worden nieuwe foltermethodes geïntroduceerd op mensen die tot een jaar geleden nog in harmonie met elkaar samenleefden. Het ontbreken van godsdienstvrijheid en geloofsvervolging in o.a. Egypte, Nigeria en Pakistan zijn ronduit problematisch.  Maar ook binnen de Europese Unie mogen bepaalde schendingen ons niet ontgaan. Zo worden in Hongarije de grondbeginselen van persvrijheid beperkt en zitten er vandaag 463 Baskische politieke gevangenen in Spaanse en Franse cellen. Het debat over hun geïsoleerde en omstreden gevangenisregime moet echt gevoerd worden."

 

Toch ziet Demesmaeker, coördinator voor zijn Europese fractie in de commissie mensenrechten van het Europees halfrond, ook lichtpunten. "De technologische vooruitgang in sociale media laat ons toe de bestaande schendingen sneller en gemakkelijker wereldkundig te maken. Het werk van klokkenluiders die voorbije jaren voor opschudding hebben gezorgd in de internationale politiek heeft ook vele parlementsleden beïnvloed. Zo is het Amerikaans Senaatsrapport over de foltermethodes van de CIA ongezien scherp in haar conclusies voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten, maar ook voor de Europese lidstaten die meegewerkt hebben. Hieraan kan door het Europees Parlement niet zomaar heen gegaan worden."

 

Demesmaeker ziet meer dan ooit een actieve rol voor de EU weggelegd. "De Europese Unie heeft alle instrumenten om schendingen tegen de mensenrechten aan te kaarten. Onze positie als handelsblok is een sterke hefboom om hervormingen te introduceren in verre landen. Deze soft power is in het verleden een subtiel en geweldloos wapen gebleken om godsdienstdiscriminatie aan te pakken in Nigeria, homofobiewetten in Oeganda te annuleren en mensenrechtenorganisaties toe laten in landen als Oezbekistan, Colombia en Bangladesh. In 2015 zullen we verder strijden om de handel in folterinstrumenten te verbieden, inclusief vanuit Europese lidstaten. Daarnaast zullen we ook de nadruk leggen op de bestrijding van huishoudslavernij en discriminatie en geweld tegen vrouwen en kinderen. Maar het belangrijkste is om de gemeenschappen waar onrecht heerst van binnenuit proberen te veranderen. Europa bezit op vlak van respect en tolerantie de oudste tradities ter wereld en heeft bewezen deze te kunnen verzoenen met economische bloei en menslievendheid. Het is die houding die we moeten zien over te brengen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is