Leren uit Amerikaanse expertise om nieuwe Europese dieselgate te vermijden

Door Mark Demesmaeker op 5 december 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu
Amerikaanse beste praktijken moeten nieuwe Europese dieselgate vermijden

In de Europese onderzoekscommissie naar Dieselgate is een studie voorgesteld die de Europese en de Amerikaanse uitstootwetgeving vergelijkt. “In Europa hebben we propere wagens in het lab, maar niet op de weg”, stelt Europarlementslid Mark Demesmaeker vast. “Europa kent belangrijke technische en structurele tekortkomingen, die bovendien te traag worden weggewerkt, waaronder een verouderde testmethode en een gebrekkige handhaving van de regels. De EU is natuurlijk de VS niet, maar toch moeten we lessen trekken uit de Amerikaanse expertise. Daar pleit ik als vicevoorzitter van deze onderzoekscommissie al langer voor.”

Demesmaeker benadrukt dat de belangrijkste oplossing om burgers tegen schadelijke uitlaatgassen te beschermen, in de eerste plaats bij strengere normen ligt. Zo blijkt uit de vergelijkende studie dat de VS ambitieuzere uitstootnormen heeft, zeker wat betreft stikstofoxiden (NOx). “En die strengere regels gelden daar zonder onderscheid voor benzine en diesel. Bovendien zijn er staten als Californië die nog striktere normen hebben”, weet Demesmaeker. “Daarom vind ik het erg jammer dat het Europees Parlement geen veto heeft gesteld tegen de afgezwakte normen voor uitstoot in reële rijomstandigheden. Alle technologie is immers beschikbaar om de Euro 6-norm voor diesel vandaag al te behalen, ook buiten het lab.” Die emissienorm is sinds eind 2013 in de Europese Unie van kracht voor nieuwe personenwagens.

Nood aan onafhankelijke controle

Ook op het vlak van implementatie en handhaving van de normen hinkt Europa duidelijk achterop. “Ik steun het pleidooi van de Milieucommissie voor een onafhankelijk Europees Agentschap, dat zelf controles kan uitvoeren en nationale toezichthouders kan controleren. Bovendien moet Europa meer inzetten op het testen van wagens tijdens gebruik, meer transparantie bieden over de wijze waarop de uitstoot wordt beperkt en geen flexibiliteit meer gunnen aan producenten om zelf hun regulator te kiezen.”

Als vicevoorzitter van de Dieselgate-onderzoekscommissie blijft Demesmaeker ook alles eraan doen om een duidelijk antwoord te bieden waarom er niet adequater en sneller werd gehandeld om de manifeste problemen aan te pakken en de bestaande regels te eerbiedigen. “Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat de betrokkenen elkaar indekken. De Europese elite sluit de rangen”, vreest hij. “En dat ten koste van onze volksgezondheid.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is