Leve de integratie in de Rand

Door Mark Demesmaeker op 15 februari 2011, over deze onderwerpen: Politiek

"Deze editie zal de Franstaligen in de Rand helpen om zich beter te integreren en hun betrokkenheid bij het lokale beleid verbeteren." Het stond in Het Nieuwsblad. Als dat geen goed nieuws is. Eindelijk een initiatief voor die noodzakelijke integratie van de Franstaligen in dat deel van Vlaanderen. Gaan ze inburgeren en zelfs Nederlands spreken in de openbare ruimte? Of hebben we het weer verkeerd begrepen?

Het humanistische initiatief komt van de Franstalige krant Le Soir. Er werd al duchtig over getoeterd in de Vlaamse pers, tegelijk met de aankondiging in Le Soir zelf. De Franstalige krant komt eind volgende maand met een editie "Bruxelles Périphérie" in 19 Vlaamse gemeenten rond Brussel. Dat zijn de zes Vlaamse faciliteitengemeenten en nog 13 andere gemeenten die grenzen aan het Brussels gewest of aan die faciliteitengemeenten.  Die 19 Vlaamse gemeenten zijn blijkbaar een stukje 'Brusselse periferie', maar dat hebben we al eerder gehoord.

Het gaat om een speciale editie voor de Franstaligen in de Vlaamse Rand. Dat zouden er meer dan 120.000 zijn volgens een 'talentelling' van Le Soir zelf.  Bon, een krant is een private onderneming die zijn producten vrij mag verkopen.  Geen mens die dat zal willen beletten. Het initiatief moet je naar zwaartekracht ook niet gaan overschatten. Het gaat om één regionale bladzijde. Nu is er voor deze Franstalige vluchtelingen alleen een Brusselse regionale editie met drie bladzijden nieuws over de 19 gemeenten van het Brussels gewest. Ze krijgen in de toekomst ook één bladzijde met nieuws over de 'periferie'.

Achterdocht
Er zijn er die blijkbaar twijfelen aan de oprechte integratiegedachte van Le Soir. Zal deze krant de twee bevolkingsgroepen niet eerder tegen elkaar opzetten? De bedenking kwam van een Vlaamse volksvertegenwoordiger van Open Vld, niet eens van een gehate nationalist of separatist.

Wellicht is de achterdocht ingegeven door de lieftalligheden die Le Soir elke dag over de hoofden van de Vlamingen stort. Vlaanderen wordt al eens het 'Servië van het noorden' genoemd  en simpele pogingen om het Vlaamse karakter van de streek een beetje te beschermen  worden met graagte betiteld als schendingen van de mensenrechten.
Daarenboven is er in Le Soir wel eens sprake van 'la flamandisation', terwijl die misleide Vlamingen in de waan verkeren dat de streek onderhevig is aan verfransing. Dankzij de verfrissende kijk van Le Soir weten we nu dat niet alleen de zes faciliteitengemeenten, maar ook  Meise, Overijse, Zaventem, Dilbeek, Asse – om er maar enkele van die 19 te noemen -  integendeel 'vervlaamst' worden. Wat een geluk dat Le Soir er nog is om de natuur der dingen duidelijk te stellen.

In al onze naïviteit dachten we dat er al wat integratie-inspanningen werden gedaan, niet alleen voor de Franstaligen in dat gebied, maar ook voor de buitenlanders die er zich vestigen. Door de vzw De Rand bijvoorbeeld, een verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse gemeenschap. De Rand doet al jaren aan integratie in die 19 gemeenten met taallessen, activiteiten in zeven gemeenschapscentra, het uitgeven van een Randkrant en een gemeenschapskrant, onthaal, enzovoort . Gaat Le Soir daar broederlijk mee samenwerken?  We durven het hopen. Dat zal dan een ware omwenteling zijn, want deze politiek neutrale organisatie wordt in de Franstalige kolommen graag 'la machine à flamandisation' genoemd en echt vriendelijk klinkt dat toch niet. Maar spons daarover.

Vlaanderen boven
Hoofdredactrice Béatrice Delvaux is ervan overtuigd dat er meer bevoegdheden komen voor de deelstaten, dus ook voor Vlaanderen. Ze zegt het zelf in Het Nieuwsblad.  En dat BHV wordt gesplitst, daar is ze ook al zeker van. Er is dus geen enkele reden meer voor die wantrouwige Vlamingen om de Franstaligen van een poging tot gebiedsroof te verdenken. De inburgering wenkt, geen geklaag meer over voortschrijdende verfransing. Le Soir zal de nieuwe bevoegdheden van de Vlaamse deelstaat omarmen en aan zijn lezers uitleggen. Er is nog hoop in deze droevige wereld.

Ondertussen zullen de Vlamingen toch verder ijveren voor het behoud van het Vlaams karakter van de Rand. We gaan echt niet wachten op de 'gedurfde initiatieven' van Le Soir, noch van de mensenrechtenacties van het machtige FDF of van de Union des Francophones in Halle-Vilvoorde.  Je weet maar nooit dat deze integratie toch de mop van het jaar was.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is