Omdat de isolatienormen voor woningen nog een pak strenger worden, zal de waarde van oudere huizen kelderen door de hoge renovatiekosten en zal de prijs van een nieuwbouwwoning gevoelig toenemen. “Niet alle Europeanen kunnen zich een passiefhuis of een Tesla veroorloven”, zegt Van Bossuyt. “Wanneer we torenhoge doelstellingen opleggen, verliezen we het engagement van een groot deel van de bevolking.”

Het Europarlementslid vraagt ambitie, maar ook realisme. Al te hoge doelstellingen fnuiken immers de economische groei en zetten bedrijven aan om te verhuizen naar niet-Europese landen waar de milieuregels soepeler zijn. Dat kost niet alleen jobs, maar vergroot zelfs de uitstoot van broeikasgassen. Het heeft evenmin zin om sectoren die nu al zwaar gereguleerd worden onnodig verder te belasten.

Europees Parlement maakt geen duurzame keuzes

Ook op het vlak van hernieuwbare energie worden verkeerde keuzes gemaakt, vindt Europarlementslid Mark Demesmaeker: “Energie op basis van boomstronken en rondhout is geen duurzame keuze. We zetten beter in op een geleidelijke beperking van biobrandstoffen op basis van gewassen. In plaats van palmolie schakelen we beter over op afval- en reststoffen voor de productie daarvan. Groene energie is een belangrijk middel om onze CO2-uitstoot te verminderen. Maar het energiebeleid mag onze inspanningen voor de uitbouw van een échte kringloopeconomie niet ondermijnen.”