N-VA drukt ambitieus Europees akkoord door over nieuwe afvalwetgeving

Door Mark Demesmaeker op 18 december 2017

De Raad en het Europees Parlement hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over de nieuwe Europese afvalwetgeving. Dit pakket moet het Europese afvalbeleid omvormen tot een duurzaam materialenbeleid en de weg effenen voor de omschakeling van het wegwerpmodel naar een kringloopmodel. Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) onderhandelde mee voor het parlement en spreekt van ‘een belangrijke stap vooruit’: "De boodschap voor de toekomst is duidelijk: afval voorkomen, hergebruiken en recycleren. Tegen 2035 moeten we in Europa 65% van het huishoudelijk afval recycleren of voorbereiden voor hergebruik, en mogen we slechts 10% van dit afval nog storten. Ook 70% van het verpakkingsafval moet tegen 2030 gerecycleerd worden. Ik heb samen met de andere onderhandelaars van het parlement ervoor gezorgd dat deze ambitieuze doelstellingen overeind bleven. Een uitstekende zaak voor het milieu én onze economie."

Volgens Demesmaeker zal Europa dankzij deze regels stilaan richting de succesvolle Vlaamse standaarden opschuiven: "Selectieve inzameling zoals we dat in Vlaanderen kennen, is al sinds 2015 verplicht. Verschillende lidstaten maken echter handig gebruik van achterpoortjes, waardoor uitzonderingen eerder de regel zijn. Dit akkoord maakt daar resoluut een einde aan. Ook biologisch afval moet tegen eind 2023 in de hele EU verplicht selectief worden ingezameld. Daarvoor trekt Vlaanderen al jaren aan de kar."

Europa moedigt de producenten aan in te zetten op een beter productontwerp dat hergebruik, herstel en recyclage faciliteert. Demesmaeker: "Als we onze waardevolle grondstoffen willen terugwinnen, is het essentieel dat we onze recyclagecapaciteit fors opdrijven. Afval is als waardevolle grondstof goud waard. Hiermee slim omspringen levert meer jobs, meer economische groei en minder CO2-uitstoot op. Tijdens de onderhandelingen bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is om alle lidstaten hiervan te overtuigen. De omschakeling naar een kringloopeconomie gaat nochtans niet louter om het milieu, maar is bij uitstek een economisch dossier dat belangrijk is voor onze competitiviteit."

Het pakket zet ook duidelijk in op een kleinere afvalberg. Demesmaeker: "Beter recycleren is noodzakelijk, maar op zich onvoldoende voor een volwaardige omschakeling naar een kringloopeconomie. Voor het eerst schenkt de Europese afvalwetgeving bijzondere aandacht aan het voorkomen van voedselafval, onder meer met een streefdoel om voedselafval tegen 2030 te halveren."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is