N-VA overtuigt Europees Parlement natuurwetten te behouden

Door Mark Demesmaeker op 22 december 2015

De Milieucommissie in het Europees Parlement steunt de oproep van Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA), die zich tegen een herziening van de bestaande natuurwetten verzet. Demesmaeker ijvert voor ‘een volledige en betere uitvoering van de wetgeving’. Hiernaast wil hij het draagvlak bij de bevolking vergroten om te investeren in biodiversiteit, wat voor de rijkdom van de natuur staat: ‘Biodiversiteit gaat immers niet alleen over planten en dieren, maar over de mens en de samenleving als geheel. Het vormt een essentieel fundament voor ons welzijn én voor onze economische welvaart.

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Europa. De ecologische voetafdruk van alle EU-lidstaten is dubbel zo groot als hun ecologische draagkracht. Amper 23% van de natuursoorten  en 16% van hun leefgebieden bevinden zich in een goede staat. Demesmaeker: ‘De tussentijdse evaluatie van de Europese biodiversiteitsstrategie 2011-2020 maakt duidelijk dat forse bijkomende inspanningen nodig zijn. Biodiversiteit zorgt immers voor tal van uiterst waardevolle elementen, waarvan wij erg afhankelijk zijn zoals schone lucht, zuiver water en gewasbestuivers. Het missen van de 2020-doelen zou 50 miljard euro per jaar kosten. We moeten daarom benadrukken dat investeren in natuur ook noodzakelijk is vanuit socio-economisch perspectief en dat natuur en economische ontwikkeling wel degelijk hand in hand kunnen gaan.’

Demesmaeker roept in zijn rapport de lidstaten op om nauw samen te werken met alle betrokken actoren om de 2020-doelen te bereiken. De natuurrichtlijnen (de Vogel- en Habitat-richtlijn) spelen daarbij een cruciale rol en moeten volledig worden uitgevoerd, niet herzien. Demesmaeker verzamelde  hiervoor op korte tijd brede steun over de fractiegrenzen heen. Maar de politici moeten nog veel meer doen, vindt Demesmaeker: ’Hoewel volgens een recente opiniepeiling ruim 8 op 10 EU-burgers de impact van biodiversiteitsverlies als ernstig beschouwen, blijft Natura 2000 – het netwerk van Europese topnatuur – voor de meeste burgers onbekend.  Beleidsmakers moeten de bijdrage van natuur aan onze gezondheid, welzijn en welvaart stevig in de verf zetten. Daarnaast kunnen ook individuele burgers op tal van manieren hun steentje bijdragen. Denk maar aan de volkstuinen die opnieuw in opmars zijn en het concept van 'de levende tuin', dat steeds populairder wordt.’

De plenaire vergadering van het Europees Parlement sluit zich naar alle waarschijnlijkheid begin februari aan bij de oproep van Demesmaeker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is