N-VA overtuigt Europees Parlement van behoud natuurwetten

Door Mark Demesmaeker op 22 december 2015, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Leefmilieu, Infografieken
N-VA overtuigt Europees Parlement van behoud natuurwetten

De Milieucommissie van het Europees Parlement steunt Mark Demesmaeker in zijn oproep om de bestaande natuurwetten niet te herzien, maar net onverkort en beter uit te voeren. “We moeten investeren in de rijkdom van de natuur”, stelt het Europarlementslid. “Want biodiversiteit is een fundament van ons welzijn én onze economische welvaart.”

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Europa. Minder dan één op de vier natuursoorten en één zesde van hun leefgebieden bevinden zich in goede staat. Forse bijkomende inspanningen zijn dus nodig. Biodiversiteit zorgt immers voor schone lucht, zuiver water en gewasbestuivers. In het bereiken van de 2020-doelen spelen de natuurrichtlijnen een cruciale rol. Zij moeten volledig worden uitgevoerd, niet herzien. Ook blijft Natura 2000 – het netwerk van Europese topnatuur – voor de meeste burgers nog te onbekend.

Als Europa de 2020-doelen niet haalt, zou dat 50 miljard euro per jaar kosten. Daarom wil de N-VA benadrukken dat natuur en economische ontwikkeling wel degelijk hand in hand kunnen gaan. “De bijdrage van de natuur aan onze gezondheid, welzijn en welvaart is een taak van de beleidsmakers, maar ook gewone burgers kunnen hun steentje bijdragen”, besluit Demesmaeker. “Denk maar aan de opmars van de volkstuinen en het steeds populairdere concept van de levende tuin.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is