N-VA: Vlaamse natuur moet in Europese Champions League spelen

Door Mark Demesmaeker op 10 mei 2019

De biodiversiteitsproblematiek is prangend. Dat toont een recent internationaal rapport opnieuw aan. Investeren in een sterk natuurbeleid is daarom noodzakelijk. Daarvoor pleit de N-VA op Europadag, 9 mei.
 
N-VA Europees parlementslid Mark Demesmaeker: “De N-VA heeft de voorbije vijf jaar op verschillende bestuursniveaus stevig aan de kar getrokken voor het beschermen van biodiversiteit en voor meer natuur. Wij hebben ook ambitieuze plannen om dat werk verder te zetten. Zo ijveren wij voor de oprichting van verschillende nationale parken in Vlaanderen en een kader hiervoor. Een gebied dat hiervoor zeker in aanmerking komt is het gebied van Meerdalwoud tot aan het Hallerbos. Om het draagvlak hiervoor te vergroten, brachten wij vandaag een bezoek aan de Dijlevallei, waar de idee van een nationaal park van krijgt. De Vlaamse natuur moet in de Europese Champions League spelen.”


Alexander Binon, voormalig burgemeester van Oud-Heverlee, was ook aanwezig bij het bezoek: “Onder mijn impuls werden de eerste stappen gezet voor het project ‘Brabantse Wouden’. De opzet is om de aanwezige natuurkernen in dit gebied verder uit te bouwen, in te richten, onderling te verbinden en toegankelijk te maken.”


Ook Frieda Brepoels, voormalig Europees parlementslid, was erbij in Oud-Heverlee. Zij bracht een Limburgse delegatie mee vanuit het Nationaal Park Hoge Kempen, tot vandaag het enige nationaal park in ons land: “Het nationaal park in Limburg heeft de voorbije 20 jaar heel wat waardevolle ervaring opgebouwd. Het was een bijzonder interessante en nuttige ervarings- en kennisuitwisseling tussen Limburg en Vlaams-Brabant. Hopelijk leidt dit tot een vruchtbare kruisbestuiving.”


De lokale natuurverenigingen Vrienden van Heverlee Bos en Meerdalwoud en Natuurpunt zijn de idee van een nationaal park genegen. Zij zetten overigens al in op ontsnippering en het verbinden van natuur, bijvoorbeeld via het plan “vliegende hert”. De Vrienden van Heverlee Bos en Meerdalwoud pleitten al in 1976 voor de oprichting van een natuurpark.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is