Europa is vandaag een draaischijf voor illegaal ivoor. Zo circuleren er grote hoeveelheden in het Europese antiekcircuit. Daarom vragen Europees parlementslid Mark Demesmaeker en Kamerlid Werner Janssen dat de Europese Commissie krachtdadig optreedt om de Europese ivoorhandel beter te reguleren. “Bovendien ondermijnt de stroperij op olifanten de economie in de betrokken Afrikaanse landen. De inkomsten van die stroperij, die in de miljarden kunnen lopen, worden vooral binnengerijfd door internationale criminele en terroristische organisaties”, benadrukt Demesmaeker.

En Werner Janssen: “Het is mogelijk om de illegale ivoorhandel in Europa volledig te bannen, indien we enkele maatregelen combineren. Zo moet de Europese ‘antiekuitzondering’ afgeschaft worden. Die laat nog steeds toe om in de EU voorwerpen van of met ivoor van voor 3 maart 1947 te verhandelen zonder certificaten. Uiteraard is er ook nood aan een verbod voor antiquairs om zelf de ouderdom te taxeren van de stukken die ze verkopen. Certificaten voor de handel in bewerkt ivoor zouden trouwens pas afgeleverd mogen worden na een verplichte koolstofdatering zodat de ouderdom van die voorwerpen exact en onweerlegbaar bepaald kan worden. Verder moet er een permanent verbod komen op de import en export van ruw ivoor in de EU en op de handel in ruw ivoor en is het nodig om sterke beperkingen op te leggen op de invoer en uitvoer van voorwerpen met of uit ivoor.”