Nieuwe Europese plannen voor biodiversiteit en duurzame keten van “boer tot bord”

Door Mark Demesmaeker op 20 mei 2020

Europese Commissie kondigt uitrol Trans-Europees Natuurnetwerk aan. Een voorstel dat Mark Demesmaeker al enkele jaren geleden naar voor schoof in het Europees Parlement.

Vandaag, op wereld bijendag, maakte de Europese Commissie haar nieuwe plannen bekend voor meer natuur en biodiversiteit en een veerkrachtige en duurzame voedselketen van “boer tot bord”. 

De N-VA trok de voorbije jaren enorm aan de kar voor meer natuur en biodiversiteit in de EU. Ook op Vlaams en lokaal niveau zet onze partij zich sterk in voor bescherming en herstel van natuur en voor een meer duurzame landbouw. De plannen die de Commissie vandaag voorlegt zijn ambitieus en bevatten zonder twijfel enkele veelbelovende elementen. 
In het bijzonder verwelkomen we de aankondiging van een Trans-Europees Natuurnetwerk. Dat is immers een voorstel dat de N-VA al enkele jaren geleden naar voor schoof in het Europees Parlement. We verwijzen graag naar het rapport Demesmaeker over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie, bijna unaniem aangenomen door de plenaire vergadering op 2 februari 2016. 

§ 29. roept de Commissie op om uiterlijk in 2017 een concreet voorstel te doen voor de ontwikkeling van een trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur (TEN-G); moedigt aan dat er samen met de lidstaten een strategie wordt ontwikkeld voor Europese wildcorridors voor doelsoorten; (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_NL.pdf)

Waar we echter op onze honger blijven zitten is de bijdrage van nieuwe innovatieve technieken aan de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van biodiversiteit. Sommige nieuwe gewassen zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen droogte of bepaalde plagen, hebben minder pesticiden nodig en leveren een hogere opbrengst op. De Commissie erkent in de Green Deal dat de EU innovatieve manieren moet ontwikkelen om oogsten tegen plagen en ziekten te beschermen en moet nadenken over de eventuele rol die nieuwe innovatieve technieken kunnen spelen bij het verbeteren van de duurzaamheid van het voedselsysteem. Maar sinds de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2018 dat nieuwe technieken zoals “genome editing” ook onder de ggo-wetgeving vallen, dreigt onzekerheid voor heel wat veelbelovende onderzoek in Vlaanderen en in de EU. Vandaag komt de Commissie nog steeds niet verder dan “het uitvoeren van een studie”. “In response to the request of Member States, the Commission is carrying out a study which will look at the potential of new genomic techniques to improve sustainability along the food supply chain.”

De resultaten hiervan worden verwacht ergens in 2021. Dat antwoord kregen wij ook al op een eerdere schriftelijke vraag (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004440_NL.html). De Commissie maakt ook duidelijk dat er pas verdere actie komt, na het afronden van de studie. De N-VA vindt dat één en ander wat sneller zou mogen gaan. Zodat we onderzoek en innovatie in de EU kunnen houden. Zodat Europese landbouwers de vruchten kunnen plukken van deze technieken die het resultaat zijn van Europese innovatie. Zodat innovatie bijdrage kan leveren aan meer duurzaamheid. 

De N-VA zal de voorstellen van de Commissie verder in detail bestuderen en uiteraard opvolgen in het Europees Parlement. 

Door Johan Van Overtveldt op 20 mei 2020

https://johanvanovertveldt.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is