Naar Vlaams model

Vlaanderen staat model bij de nieuwe afvalwetgeving, die steeds meer opschuift naar de Vlaamse normen voor selectieve inzameling. Tegen 2035 moeten we in Europa 65 procent van het huishoudelijk afval recycleren. Amper 10 procent mag nog op een stortplaats belanden. Van het verpakkingsafval moet liefst 70 procent worden gerecycleerd.

Economische groei

De wetgeving moedigt producenten aan om in te zetten op een beter productontwerp dat hergebruik, herstel en recyclage makkelijker maakt. “Wie hiermee slim omspringt, creëert meer jobs, meer economische groei en minder CO2-uitstoot”, meent Europarlementslid Demesmaeker. “De omschakeling naar een kringloopeconomie gaat niet louter om het milieu, maar is belangrijk voor de competitiviteit van onze bedrijven”, besluit hij.