[VIDEO] Groen licht voor resolutie Palestina

Door Mark Demesmaeker op 17 december 2014

In het Europees Parlement heeft de N-VA-delegatie voor een resolutie gestemd over het principe van erkenning van de Palestijnse staat. De resolutie werd opgesteld door vijf van de zeven Europese fracties en is aangenomen met 498 stemmen voor, 88 tegen en 111 onthoudingen.
In de resolutie herhaalt het Europees Parlement zijn krachtige steun voor "de tweestaten-oplossing op basis van de grenzen van 1967, met Jeruzalem als de hoofdstad van beide staten. Op basis van het recht op zelfbeschikking en volledige eerbiediging van het internationaal recht leven de staat Israël en een onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat Palestina zij aan zij in vrede en veiligheid."
Als delegatieleider van de N-VA in het Europees Parlement gaf Mark volgende genuanceerde stemverklaring.

"Twee zaken staan voor de N-VA voorop in de discussie rond Palestina als staat en dus als internationaal rechtssubject, die te complex is om louter in zwart-wittermen gevoerd te kunnen worden: wederzijds respect dat onderhandelingen mogelijk maakt, en veiligheid. De weg naar een Palestijnse staat is daarom die van de politiek en de diplomatie. Het zelfbeschikkingsrecht van volkeren zorgt ervoor dat wij in principe erkenning van Palestina als staat en de tweestatenoplossing steunen. Maar dit moet parallel lopen met vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, met internationale ondersteuning, zodat erkenning mogelijk wordt op het meest geschikte geachte ogenblik.

Dat ogenblik moet worden gekozen op basis van o.a. volgende elementen:  de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van de EU en van haar inspanningen om het vredesproces te ondersteunen, die de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking respecteert; het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied; de grenzen van het grondgebied van de staat Palestina zijn die van 1967 en kunnen enkel gewijzigd worden na onderling overleg tussen de beide partijen. Enkel zo creëren we een duurzame oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is