[VIDEO]CIA- rapport: geen terreurbestrijding zonder (respect voor) mensenrechten!

Door Mark Demesmaeker op 22 december 2014

Tijdens een plenair debat in Straatsburg reageerden de EU-parlementsleden op het geopenbaarde verslag van het Amerikaans Congres over het CIA-detentieprogramma.  Het verslag uit ernstige beschuldigingen over het agentschap dat marteling gebruikte om informatie van gedetineerden te verkrijgen. In zijn tussenkomst legt Mark de waarde voor het Amerikaanse verslag in het feit dat het een spiegel voorhoudt voor onze Europese praktijken. "De Europese Unie zegt dat het staat voor normen en waarden van respect voor de mensenrechten voor derde landen. Onze gedeelde Europese geschiedenis wordt hierbij steevast aangehaald. Maar deze principes zijn ook van toepassing op ons zelf en onze bondgenoten, en niet enkel nuttig in een mensenrechtendialoog of hoorzittingen over mensenrechten."

Volgens Mark is terreurbestrijding noodzakelijk maar moet de balans tussen bescherming van de samenleving en de inbreuken op persoonlijke vrijheden correct zijn. Zo is eerbiediging van de mensenrechten een absolute voorwaarde om de doeltreffendheid van elk - en dus ook het Europese - antiterreurbeleid te kunnen verzekeren en vooral om het vertrouwen van de burger in het democratische bestel van de EU te behouden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is