Betere Benelux-samenwerking in strijd tegen malafide hondenhandel

Door Sabine Vermeulen, Mark Demesmaeker op 13 december 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Dierenwelzijn
Betere Benelux-samenwerking in strijd tegen malafide hondenhandel

In de EU heeft één op de vijf huishoudens een hond. “Heel wat van die huisdieren worden met de beste zorgen omringd”, zegt Europarlementslid Mark Demesmaeker. “Maar spijtig genoeg worden steeds meer gezelschapsdieren het slachtoffer van illegale handelspraktijken, met bijzonder nefaste gevolgen voor hun welzijn.” Samen met Sabine Vermeulen, die in het Vlaams Parlement en het Benelux-parlement zetelt, wil hij die praktijken aan banden leggen. “Een grensoverschrijdende aanpak is noodzakelijk om de illegale hondenhandel aan te pakken”, stelt Vermeulen.

In het Benelux-parlement heeft Sabine Vermeulen alvast een aanbeveling ingediend over de strijd tegen de malafide handel in honden. Daarin spoort zij de betrokken ministers van de Benelux-landen aan om de samenwerking en de onderlinge informatie-uitwisseling te versterken. Mark Demesmaeker trekt op Europees niveau mee aan de kar en roept de Commissie in een brief op een Europees actieplan voor te stellen om de illegale honden- en kattenhandel te stoppen. “Een recente Eurobarometer toont aan dat 74 procent of drie op de vier EU-burgers vindt dat het welzijn van gezelschapsdieren beter moet worden beschermd”, benadrukt hij.

Centraal Benelux-traceringssysteem

Het Europese beheersysteem TRACES, waarmee je de bewegingen kan volgen van verhandelde levende dieren, voldoet volgens Vermeulen niet: “Malafide hondenhandelaars onttrekken zich aan controles en vervalsen documenten.” Een recente studie in opdracht van de Europese Commissie schat dat er maandelijks 46.000 honden worden verhandeld tussen de EU-lidstaten, maar volgens TRACES ging het in 2014 slechts om 20.779 honden: een enorme discrepantie. “Daarom vraag ik de Benelux-landen om een centraal systeem op te zetten dat aangeeft in welke nationale databanken een chipnummer geregistreerd is. Dat traceringssysteem moet toelaten om na te gaan uit welk land een hond afkomstig is en via welke landen hij finaal op zijn bestemming is gekomen. Daarbij kan de manier van registratie nog steeds een keuze van een land zelf blijven.” Demesmaeker juicht die Benelux-aanbeveling toe: “Het is een kostenefficiënte maatregel, die een wezenlijk verschil kan maken in de strijd tegen illegale hondenhandel. Het voorstel komt bovendien tegemoet aan een eerdere oproep van het Europees Parlement om de bestaande registratiesystemen in de lidstaten beter op elkaar af te stemmen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is