Fietsen op de trein

Het rapport, dat het Europees Parlement deze week goedkeurde, geeft een aanzet tot verregaandere afspraken op Europees niveau. Zo zullen treinreizigers binnen de Europese Unie kunnen genieten van een betere dienstverlening en een groter comfort. Een verbod op fietsen op de trein tijdens de spits, zoals de NMBS onlangs kort opperde, hoort daar niet bij, meent Mark Demesmaeker. “De N-VA heeft al meermaals het belang van combimobiliteit onderstreept. Daarom ben ik blij dat expliciet de nadruk wordt gelegd op het recht om je fiets mee te nemen in de trein, onafhankelijk van het tijdstip. Deze flexibiliteit is erg belangrijk om mensen te motiveren om voor het openbaar vervoer te kiezen.”

Verhoogde compensaties

Anneleen Van Bossuyt, voorzitter van de commissie Consumentenbescherming in het Europees Parlement, ziet ook heel wat positieve elementen in het rapport: “Nog te vaak krijgen treinreizigers in de Europese Unie te maken met vertragingen, annuleringen en onvolledige informatie. Zo vertoonde de stiptheid bij de NMBS de afgelopen 12 maanden een duidelijke neerwaartse tendens. Dit rapport is alvast een goede aanzet. Ik onthoud vooral de verhoogde compensaties bij vertragingen, een sterkere ombudsdienst en een betere bescherming bij reizen uitgevoerd door verschillende maatschappijen.” 

Betere toegankelijkheid

Europarlementslid Helga Stevens heeft vooral aandacht voor de verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook zij ziet positieve zaken, maar ook enkele tekortkomingen. "Met de automatische assistentie in de grotere stations legt het Europees Parlement een aantal goede accenten. Toch blijft bijkomende aandacht nodig voor mensen met een beperking, zoals in het voorzien van andere transportmiddelen bij ernstige verstoringen. Daarnaast blijft het ook onduidelijk hoe de precieze opleiding voor begeleiders van mensen met een beperking er moet uitzien", zegt Helga Stevens.