Klimaatafspraken nakomen

“Maar liefst een kwart van de CO2-uitstoot in het wegtransport is afkomstig van vrachtwagens. Bovendien gaat deze uitstoot in stijgende lijn, ook in ons land. Willen we effectief onze klimaatafspraken nakomen en 40 procent minder CO2 uitstoten tegen 2030, dan hebben we deze normen echt wel nodig. De technologie is overigens al beschikbaar en ook de transportsector zelf is vragende partij”, legt Mark Demesmaeker uit.

Besparing op brandstof

De nieuwe normen zorgen ook voor een besparing op brandstof, wat winst oplevert voor bedrijven en consumenten. Ambitieuze productnormering is ook nodig om innovatie en investeringen aan te trekken. Europarlementslid Demesmaeker: “Niet-Europese landen zoals de VS en China zetten hier al volop op in. Wij mogen niet achterophinken.”

Bussen erbij of niet

Bij het voorstel om bussen in de wettekst te integreren, heeft Mark Demesmaeker vragen: “Wij vinden het niet opportuun om bussen mee te tellen voor het bereiken van de doelstellingen voor groenere vrachtwagens. Dat geeft een oneerlijk voordeel aan constructeurs die zowel bussen als vrachtwagens bouwen en dreigt het ambitieniveau voor de vrachtwagens zelf te ondermijnen.”