Sinds 2005 is ETS de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. Via de aankoop van rechten moeten de industrie en de elektriciteitssector betalen voor hun CO2-uitstoot. Door de economische crisis is er echter een overaanbod van ongeveer twee miljoen van die rechten, met een lage prijs tot gevolg. In de ETS-hervorming wordt dat overschot uit de markt genomen en in een reserve geplaatst. Bij tekorten gebeurt het omgekeerde.

Sterkere focus op innovatie

Demesmaeker benadrukt echter dat verdere hervormingen nodig zijn: “We moeten vermijden dat door duurdere emissierechten jobs verdwijnen naar continenten die minder klimaatinspanningen leveren.” Het Europarlementslid wil de best presterende bedrijven behoeden voor extra kosten en vraagt Europa om sterker te focussen op innovatie in het klimaatbeleid. Want elke Europese inspanning heeft maar een beperkte impact als de rest van de wereld niet volgt.