Europese meerwaarde

LIFE is het enige programma dat specifiek gericht is op investeringen in milieu- en klimaatactie. LIFE-projecten vormen een belangrijke hefboom om op grote schaal aan natuurherstel en -inrichting te werken, ook in Vlaanderen. ”Dit programma werkt en levert Europese meerwaarde op. Dat kon ik zelf vaststellen tijdens een werkbezoek enkele maanden geleden aan het natuurgebied De Kleine Nete-vallei in Nijlen. Het herstel van de natuur daar werd bekroond met een Europese prijs. Andere sprekende voorbeelden zijn het LIFE Belini-project dat werkt aan natuurherstel in de Demervallei en LIFE Green Valleys dat de open ruimte tussen Brussel, Mechelen en Leuven wil versterken en vergroenen”, legt Europarlementslid Demesmaeker uit.

Cruciaal voor natuur, mens en economie

Investeren via LIFE is cruciaal voor natuur, mens en economie volgens Demesmaeker: “Daarom steunen wij een verhoging van het budget voor het LIFE-programma. Voor de N-VA-delegatie betekent deze verhoging wel dat op andere domeinen moet worden bespaard zodat het totale EU-budget niet verhoogt”, besluit Mark Demesmaeker, die nog pleit voor meer coherentie tussen de verschillende EU-fondsen, in het bijzonder tussen LIFE en het landbouw- en cohesiebeleid.