Geld voor ‘politieke hervormingen’

Opvallend is dat 167 miljoen euro wordt uitgetrokken om ‘politieke hervormingen’ in Turkije te ondersteunen. Dat komt bovenop de 1 miljard euro die Europa het voorbije decennium al aan Turkije schonk om de rechtsstaat, het maatschappelijk middenveld , fundamentele rechten en democratie te ondersteunen. “Op tien jaar tijd heeft Turkije met dat geld grote stappen gezet. Maar dan wel achteruit, helaas”, stelt Europarlementslid Mark Demesmaeker. “Maar wie stout is, krijgt nog steeds lekkers van de Europese Unie. Daar moeten we echt mee stoppen.”

N-VA roept op tot tegenstem

Beide Europarlementsleden roepen hun collega’s in het halfrond op om tegen de toetredingssteun te stemmen: “Het Europees Parlement mag niet blijven steken in stoere verklaringen, maar moet duidelijk maken dat hiermee een rode lijn overschreden wordt. Voorstellen om 30 miljoen te bevriezen tot Ankara de nodige hervormingen doorvoert, volstaan niet. Er mag geen euro toetredingssteun meer richting Erdogan vertrekken.”