Demesmaeker benadrukt het economische belang van zo’n kringloopeconomie: “'Trash is cash': afval is geld. Toch gooien we elke dag opnieuw erg waardevolle zaken weg. Elke Europeaan produceert jaarlijks gemiddeld vijf ton afval, het gewicht van een volwassen Afrikaanse olifant. Daarvan recycleren we slechts een derde. Nochtans is Europa bijzonder afhankelijk van andere continenten voor de invoer van grondstoffen, waarvan een belangrijk aantal bovendien op korte termijn zal uitgeput raken. De omschakeling naar een kringloopeconomie levert uiteraard milieuvoordelen op, maar is bovenal een economische noodzaak. Heel veel bedrijven, ook bij ons in Vlaanderen, hebben dat goed begrepen.”

Slimme maatregelen

Europa heeft slimme maatregelen nodig die innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen stimuleren, hinderpalen wegwerken en rechtszekerheid bieden op lange termijn. Ook is er nood aan instrumenten om het gebruik van grondstoffen effectief te kunnen meten en verminderen. Ten derde moet Europa een doordacht productdesign en -beleid koppelen aan een slimmer afvalbeheer.

Demesmaeker wil dat Europa ambitie combineert met realiteitszin: “Europa moet opschuiven in de richting van onze Vlaamse recyclagestandaarden. Vlaanderen recycleert 65 procent van zijn huishoudelijk afval en is daarmee kampioen in Europa. Ons land heeft heel wat succesvolle bedrijven die bewijzen dat kringloopdenken economische winst kan opleveren. Daarom moeten we werkbare, doordachte en realistische voorstellen uitwerken, die de Europese bedrijven warm maken voor het recyclageverhaal. Anders dreigt de kringloopeconomie op het Europese stort te belanden.”