Tegen 2035 moeten de Europeanen 65 procent van het huishoudelijk afval recycleren of voorbereiden voor hergebruik. Slechts 10 procent van dit afval mag op een stort belanden. 70 procent van het verpakkingsafval moet tegen 2030 gerecycleerd worden. Ook biologisch afval moet tegen eind 2023 in de hele EU verplicht selectief worden ingezameld. Het pakket zet bovendien duidelijk in op een kleinere afvalberg. Zo zou de hoeveelheid voedselafval tegen 2030 gehalveerd moeten zijn.

Goede zaak voor milieu én economie

De nieuwe Europese wetgeving moedigt de producenten bovendien aan om in te zetten op een beter productontwerp dat hergebruik, herstel en recyclage mogelijk maakt. “Als we onze waardevolle grondstoffen willen terugwinnen, is het essentieel dat we onze recyclagecapaciteit fors opdrijven”, zegt Demesmaeker. “Afval is als waardevolle grondstof goud waard. Hiermee slim omspringen levert meer jobs, meer economische groei en minder CO2-uitstoot op. De omschakeling naar een kringloopeconomie gaat dus niet louter om het milieu, maar is ook belangrijk is voor de competitiviteit van onze bedrijven.”