Folietjes voor zieltjes

Zijn collega Anneleen Van Bossuyt treedt hem bij. “Europa blijft halsstarrig investeren in folietjes, zoals het gratis uitdelen van treinpassen. Vorig jaar werd voor de opstart 12 miljoen euro vrijgemaakt, nu wil het Europees Parlement 16 miljoen spenderen aan dit dure gratisverhaal. Van een duidelijke meerwaarde is geen sprake. Het is niet meer dan een lompe en doorzichtige poging om de zieltjes van Europese jongeren te winnen.”

Overbodige steun voor Turkije

Europarlementslid Mark Demesmaeker ziet nog overbodige kosten: “Ook wat Turkije betreft weigert het Parlement de geldverspilling volledig stop te zetten. We zetten een stap in de goede richting, na lang aandringen zal Erdogan 66,8 miljoen euro minder krijgen dan voorzien. Maar de N-VA vindt dat we helemaal geen pre-toetredingssteun meer richting Turkije moeten sturen, omdat het land ook niet zal toetreden tot de EU. Europa moet die steun dus simpelweg schrappen en investeren in andere prioriteiten.”

Meer geld naar veiligheid

Helga Stevens, tot slot, ziet toch enkele pluspunten in de ontwerpbegroting: “Zo zijn we tevreden dat Europa inziet dat het meer moet investeren in de veiligheid van onze burgers en in de inperking van migratie. Zo zou er in 2019 74,7 miljoen euro gaat naar initiatieven en agentschappen die zich inzetten voor een verbeterde veiligheid. De grondoorzaken van migratie worden aangepakt met meer geld. We verwelkomen deze aangepaste focus, maar deze thema’s zijn nog steeds te kleine stukken in de budgettaire EU-taart. Dat moet dringend veranderen, als Europa écht tegemoet wil komen aan de noden van zijn burgers.”