Hamvraag onbeantwoord

Toch blijft de hamvraag volgens Europarlementslid Demesmaeker onbeantwoord. “De vraag of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, kan enkel worden beantwoord door bijkomend onderzoek, niet door een politieke commissie. Het rapport erkent dat ook.” Demesmaeker hoopt tenslotte dat dit verslag een breder debat kan aanzwengelen over een meer duurzame landbouw: “Het is duidelijk dat de landbouw zoals we die vandaag kennen op termijn niet houdbaar is. We moeten grondig nadenken over een nieuw duurzaam model. Deze invalshoek komt nog altijd te weinig aan bod in het debat.”