Een duidelijke meerderheid van de Europarlementsleden heeft eindelijk de ogen geopend voor de precaire situatie waarin de democratie in Turkije zich bevindt. Sinds 2007 gaf Europa al bijna één miljard euro voor democratische hervormingen aan Turkije. “Weggegooid geld, zo blijkt vandaag meer dan ooit”, aldus Demesmaeker. “Dat zijn uitgaven die Europa veel beter kan gebruiken om bijvoorbeeld zijn eigen grensbewaking te versterken.” De N-VA roept alle Europarlementsleden op om de begroting voor 2018, met opnieuw 640 miljoen toetredingssteun voor Erdogan, niét goed te keuren: “Geen Europese centen meer voor Erdogan."

Nieuwe relatie

Niettemin pleit Demesmaeker voor een nieuw soort relatie met Turkije: “Laten we eerlijk zijn met elkaar. De toetreding van Turkije tot de EU komt er toch nooit. Europa moet werk maken van een nieuw soort relatie met Turkije, waarbij volwassen handelsbetrekkingen en een stevige aanpak rond veiligheid en migratie centraal staan.”