Brits isolement

De nakende brexit heeft verstrekkende gevolgen voor het Europees scheepvaartverkeer. Ierse havens die een directe link hadden met de Britse havens dreigen geïsoleerd te worden. Daarom hertekent het Europees Parlement, in afwachting van een mogelijk akkoord, het trans-Europese vervoersnetwerk. En er is goed nieuws voor de haven van Gent.

Meer trafiek

Het Europees vervoersnetwerk verbindt verschillende Europese havens met elkaar. Door lid te zijn van deze selecte club heeft een haven meer kans om Europese subsidies binnen te halen voor grote werkzaamheden. Dit geldt nu ook voor de haven van Gent, dankzij een amendement van Anneleen Van Bossuyt en Mark Demesmaeker. Voor Gent kan het wegvallen van de Britse havens uit de interne markt een opportuniteit zijn om meer trafiek aan te trekken. Voor de Vlaamse economie is dat een opsteker.

Boot niet missen

“De Gentse haven heeft alle troeven in handen om bijkomend goederenvervoer van en naar Ierland te organiseren en de zeeverbinding met Ierland uit te bouwen. Bovendien zal er de komende twee jaar budgettaire prioriteit gegeven worden aan investeringen in apparatuur en infrastructuur voor de beveiliging van en de controles aan de buitengrenzen. Een boot die we niet mogen missen. Het is dan ook goed dat Gent hier nu in beeld komt”, aldus Anneleen Van Bossuyt.

Vlaamse zeehavens

Mark Demesmaeker is lid van de vervoerscommissie, hij treedt zijn collega Van Bossuyt bij. “Hoe de handelsstromen tussen de Britse eilanden en Europa zullen verlopen is moeilijk te voorspellen. Het Verenigd Koninkrijk maakte 45 jaar lang deel uit van de Europese interne markt. Dat wis je niet zomaar uit. Ierland zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. De Vlaamse zeehavens zijn historisch altijd cruciaal geweest voor de handel met Groot-Brittannië en Ierland. We moeten er alles aan doen om dat zo te houden.”