De luchtvaart is verantwoordelijk voor 2,1 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is vergelijkbaar met een land als Duitsland. Bovendien verwacht de sector de komende jaren een stevige groei, wat een vermindering van de uitstoot nog dringender maakt. Om deze globale aanpak alle kansen op slagen te geven, blijven internationale vluchten voorlopig wel vrijgesteld van het Europese emissiehandelssysteem.

“Van een blanco cheque is echter geen sprake”, stelt Mark Demesmaeker. “De uitzondering voor internationale vluchten eindigt in 2023. Enkel met een strikte einddatum is de verlenging ervan gerechtvaardigd. Daarmee houden we een stevige stok achter de deur. Want wanneer het  structureel interessanter blijft om de Europese markt te bedienen van net buiten de grenzen van de EU, betekent dat een concurrentieel nadeel voor de eigen Europese luchtvaartsector.”