Folietjes

Anneleen Van Bossuyt spaart haar kritiek op de meerjarenbegroting niet. “Het is een goede zaak dat Europa projecten als Erasmus+ en het Europees onderzoeksprogramma Horizon Europe bijkomende middelen wil verschaffen. Hun meerwaarde staat niet ter discussie. Maar schaf dan tegelijk folietjes af zoals de gratis Interrail-treintickets en het maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg en durf vragen te stellen bij de oude uitgavenprogramma's. Dat er nergens sprake is van besparingen terwijl met het Verenigd Koninkrijk een van de grootste nettobetalers de EU verlaat, bewijst hoe wereldvreemd deze Europese politici zijn. De N-VA stemt dan ook tegen dit voorstel.”

Stevige buitengrenzen

Europarlementslid Helga Stevens ziet wel nog een positieve noot. “Ik ben tevreden dat Europa Frontex, het Europees Grenswachtagentschap, wil uitbouwen. De uitbreiding van 1.200 Frontex-medewerkers naar 10.000 manschappen betekent een belangrijke stap vooruit naar stevige buitengrenzen. Europa moet hen nu ook wel bijstaan met een streng, maar rechtvaardig migratiekader: de invoering van pushbacks, het instellen van een strikte maximumlimiet, meer en betere opvang in de herkomstregio’s.”

Innovatie stimuleren

Mark Demesmaeker, tot slot, kijkt naar enkele traditionele uitgaven. “Het Europees Parlement wil de traditionele uitgaven op vlak van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Cohesiebeleid ontzien. Beide domeinen werden nochtans in het Commissievoorstel voor een deel ingekort. Onze N-VA-delegatie verwelkomt alle inspanningen om ongecontroleerde migratie in te perken, onze veiligheid te versterken en onderzoek en innovatie te stimuleren”, besluit Europarlementslid Mark Demesmaeker.