CO2 aan de bron verminderen

Europarlementslid Mark Demesmaeker steunt het akkoord voluit: “Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was ondermaats. Zwakke uitstootnormen ondermijnen de klimaatdoelstellingen. Ik ben dus tevreden dat we de norm flink konden aanscherpen, van 30 procent naar 37,5 procent vermindering. In België is transport goed voor een kwart van de CO2 -uitstoot. Wij hebben innovatieve technologieën om CO2 aan de bron te verminderen broodnodig voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Vergroening van het wagenpark

Mark Demesmaeker wijst op de verantwoordelijkheid van de autoproducenten: “In plaats van te investeren in sjoemelsoftware, moeten producenten zich voluit inzetten voor een vergroening van het wagenpark. Dat is ook essentieel voor een betere luchtkwaliteit in onze dorpen een steden. Onze burgers hebben recht op propere lucht. De nieuwe normen zorgen ook voor een serieuze besparing op brandstof, wat de consument ook op budgettair vlak meer zuurstof schenkt.”

Concurrentie met China

De nieuwe productnormering is volgens Mark Demesmaeker ook nodig om innovatie en investeringen aan te trekken. “Als Europa écht de concurrentie met China wil aangaan, dan moeten we onze producenten aanmoedigen om voldoende koolstofarme en emissievrije wagens aan te bieden.“