Europa produceert jaarlijks 25,8 miljoen ton plastic afval. Slechts dertig procent daarvan wordt selectief ingezameld voor recyclage. De voorstellen van de Commissie vormen dan ook een belangrijke stap vooruit voor onze kringloopeconomie. Europa maakt alvast 100 miljoen euro vrij voor innovatie in beter recycleerbaar plastic en betere recyclageprocessen. Dat is goed voor het milieu, onze gezondheid én voor de economie. Een voorbeeld: de recyclage van één miljoen ton plastic vermindert de CO2-uitstoot evenveel als wanneer je een miljoen auto’s van de weg haalt.

Afval niet alleen recycleren, maar ook voorkomen

Maar meer en beter recycleren alleen is onvoldoende, benadrukt Demesmaeker: “We moeten ook inzetten op het voorkomen van afval. Een doordacht productontwerp en nieuwe bedrijfsmodellen zijn hierbij essentieel. Minimumeisen voor het vrijkomen van microvezels van textiel zijn bijvoorbeeld een interessante piste. Het is eveneens een goede zaak dat de Commissie het afval afkomstig van plastic voorwerpen die slechts één keer gebruikt worden, wil verminderen. Die vertegenwoordigen nu nog de helft van alle voorwerpen die op Europese stranden worden gevonden.”

Ten slotte roept Demesmaeker de Europese Commissie op haar acties niet beperken tot consumentenverpakkingen. Ook op de bedrijvenmarkt is er ruimte voor innovatie.