In oktober 2016 werd in de schoot van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) een akkoord bereikt over een internationale aanpak voor het terugdringen van CO2. Het is de bedoeling dat CORSIA, het systeem dat voor die verminderde uitstoot moet zorgen, vanaf 2021 volledig operationeel wordt.

Geen blanco cheque

De onderhandelingen over de precieze uitwerking van dat akkoord lopen nog. Om die alle kansen op slagen te geven, blijven internationale vluchten voorlopig vrijgesteld van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). “Het Europees Parlement werkt constructief mee om tot een performante internationale oplossing te komen. Maar ons geduld is niet eindeloos: van een blanco cheque kan geen sprake zijn”, waarschuwt Demesmaeker. “Het moet duidelijk zijn dat de uitzondering voor internationale vluchten eind 2020 afloopt. Zo houden we een stok achter de deur. Dit is helemaal niet onredelijk, Europa vraagt al sinds 2008 dat de luchtvaartsector actie onderneemt. De ICAO-partners hebben genoeg tijd gehad.”

Koele minnaar

“De N-VA was een koele minnaar van deze uitzondering, die nadelig is voor het klimaat en ook het gelijke speelveld ondermijnt. Wanneer het structureel interessanter blijft om de Europese markt te bedienen van net buiten de grenzen van de EU, betekent dat een concurrentieel nadeel voor de eigen Europese luchtvaartsector. Enkel met een strikte einddatum is de verlenging van de uitzondering gerechtvaardigd”, besluit Demesmaeker.