Belangrijke stap vooruit

Europa verbiedt een aantal producten waarvoor nu al meer duurzame en betaalbare alternatieven voorhanden zijn, zoals plastic bestek en borden. Lidstaten moeten ook inzetten op een verminderd gebruik van plastic voedselcontainers en plastic drankbekers voor eenmalig gebruik. Verder dragen een verbeterd productontwerp, etikettering en bewustwordingsacties bij aan het voorkomen van zwerfafval. Essentieel is ook dat producenten voortaan moeten meebetalen voor het opruimen van dat zwerfafval. “Dit is ontegensprekelijk een belangrijke stap vooruit. In Vlaanderen dragen producenten al bij in de strijd tegen zwerfvuil, bijvoorbeeld via bewustwordingsacties van Mooimakers. Europa gaat nog verder en zorgt voor een structurele en kostenefficiënte oplossing”, zegt Mark Demesmaeker.

Lat hoger

Een andere blikvanger is dat lidstaten 90 procent van de plastic drankflessen voor eenmalig gebruik apart moeten inzamelen tegen 2029. “Deze maatregel zal zijn impact niet missen. Ook naar CO2-vermindering. Voor elke ton plastic die we recycleren, halen we een auto van de weg. Plastic drankflessen zijn het meest gevonden wegwerpplastic op onze stranden. Bovendien kon het Europees Parlement de lidstaten ervan overtuigen dat alle drankflessen tegen 2030 voor 30 procent uit gerecycleerd plastic moeten bestaan. Overigens legt Vlaanderen de lat nu al hoger met een recyclagedoelstelling voor drankverpakkingen van 90 procent tegen 2022 en een doelstelling van 50 procent gerecycleerd plastic voor PET-flessen tegen 2025”, legt Mark Demesmaeker uit.

Strijd tegen sigarettenfilters

Europa bindt ook resoluut de strijd aan met plastic sigarettenfilters, het tweede meest gevonden plastic wegwerpproduct. Mark Demesmaeker beklemtoont het belang hiervan: “Een plastic sigarettenpeuk breekt niet af en één peuk kan tot 500 liter water vervuilen. Producenten van tabaksfilters met plastic moeten meebetalen voor de opruimkosten en voor de noodzakelijke publieke infrastructuur om deze peuken in te zamelen. Daarnaast komt er, naast de bestaande gezondheidswaarschuwingen, een milieuwaarschuwing op de verpakking van tabaksproducten met plastic.”