De N-VA spreekt zich luid en duidelijk uit tegen iedereen die de democratische basiswaarden in het gedrang brengen. Tegen politieke tegenstrevers, maar ook tegen fractiegenoten. “We hopen dat de andere Vlaamse partijen dezelfde verantwoordelijkheid aan de dag leggen”, stelt Demesmaeker. “Helaas blijken de traditionele partijen tot op vandaag blind voor de Spaanse repressie tegen Catalaanse burgers en hun politieke verkozenen. Wanneer gaan de hypocrisie en de dubbele standaarden overboord?”

21 december wordt test voor democratische waarden

Het is duidelijk dat de Europese leiders, die zich evenmin uitspreken tegen Spanje, enkel van gedacht zullen veranderen als voldoende leden van hun respectievelijke clubs hen daarop aanspreken. Volgens Demesmaeker dient de echte test zich dan ook aan op 21 december, bij de Catalaanse parlementsverkiezingen: “Als Madrid de uitslag van die legitieme verkiezingen niet zou respecteren, dan verwacht ik van de andere Vlaamse partijen de sterkste veroordeling. Want het is te makkelijk enkel die uitslagen te respecteren die in het eigen voordeel uitvallen.”